Kotisairaala-autot

Alla näet kuvat tuoreimmasta referenssistämme. Teimme vuoden 2023 alussa kymmenen kotisairaala ajoneuvoa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toiveiden mukaisesti. Ajoneuvoina olivat Peugeot 308 Hybrid autot. Kotisairaala ajoneuvot toimivat Akuutti 24 kotisairaalayksikköinä Päijät-Hämeen alueella.

Ota jo hyvissä ajoin yhteyttä, niin suunnitellaan yksikkönne kotisairaala autoon tarpeeseen sopivat ajoneuvovarusteet ja oikeanlaiset ratkaisut. Projektin tulee olla erityisen tarkkaan suunniteltu, jolloin loppukäyttäjälle tulee paras mahdollinen työkalu.

Katso tästä kuvia pelastus- ja lääkintäautoista

KOTISAIRAALA-AUTO

Kotisairaala autojen tarkoituksena on tarjota lääketieteellistä apua ja hoitoa ihmisille heidän omassa kotona. Kotisairaala auto on apuna jotta tehtävä voidaan suorittaa turvallisesti ja laadukkaasti. Kotisairaala-ajoneuvossa huomioidaan kaikille varusteilla ja tarvikkeilla oma turvallinen paikka, lääkkeiden / näytteiden vaatimat kylmä ja lämpökaapit, työergonomia, hyvä valaistus, vaatimuksen mukaiset sähkölaitteet sekä verkkoyhteydet.

Olemme erikoistuneet vaativiin sekä perustason kotisairaalayksiköiden kotisairaala autojen varusteluihin. Palveluksessamme on tekninen suunnittelija, joka piirtää ja suunnittelee vaativammankin auton varustukset tarkasti ennen toteutusta. Kotisairaala autosta voimme luoda 3D kuvat ja tarkat yksityiskohdat mallintaa.

Samuel Turunen
010 505 2577
045 651 3777
samuel@hyotyajoneuvokeskus.com 

 

Katso myös referenssimme ensivasteyksikköautoista

Mikä on kotisairaala-auto ja kotisairaala

KOTISAIRAALA-AUTO
Kotisairaala-ajoneuvo on liikkuvan terveydenhuollon yksikkö, joka tuo sairaalapalveluita suoraan ihmisten koteihin. Se on erityinen ”ambulanssi”, jossa on lääketieteellinen henkilökunta ja tarvittavat varusteet potilaiden tutkimiseen ja hoitamiseen. Kotisairaala-autot ovat yleensä varustettu erilaisilla lääketieteellisillä laitteilla ja tarvikkeilla, kuten defibrillaattoreilla, happilaitteilla, infuusiopumpuilla ja muilla ensiapuvälineillä.

Kotisairaala autojen tarkoituksena on tarjota lääketieteellistä apua ja hoitoa ihmisille, jotka eivät välttämättä pysty itse pääsemään sairaalaan tai terveyskeskukseen. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi vakavasti sairaat tai liikuntarajoitteiset henkilöt, jotka tarvitsevat kiireellistä hoitoa, mutta eivät voi liikkua omin avuin tai kuljettautua perinteisellä ambulanssilla.

Kotisairaala-autoilla voidaan tarjota erilaisia terveydenhuollon palveluita, kuten ensiapua, sairaanhoitoa, lääkärin vastaanottoja, diagnostisia tutkimuksia ja sairaalakäyntejä. Ne voivat myös tarjota jatkohoitoa potilaille, jotka ovat juuri saaneet hoitoa sairaalassa ja tarvitsevat seurantaa tai kuntoutusta kotona.

KOTISAIRAALA
Kotisairaala on terveydenhuollon palvelu, joka tarjoaa sairaanhoitoa ja hoivaa potilaille heidän omassa kodissaan. Se on tarkoitettu henkilöille, joiden terveydentila ei vaadi sairaalahoitoa, mutta jotka tarvitsevat silti lääketieteellistä seurantaa, hoitoa tai kuntoutusta.

Kotisairaala voi olla joko itsenäinen terveydenhuollon organisaatio tai osa sairaalaa tai terveyskeskusta. Kotisairaalassa työskentelee lääkäreitä, sairaanhoitajia, terapeutteja ja muita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka tarjoavat potilaille monipuolisia palveluita.

Kotisairaalan palvelut voivat vaihdella potilaan tarpeiden mukaan. Ne voivat sisältää esimerkiksi lääkärin vastaanottoja, sairaanhoitoa, haavanhoitoa, lääkehoidon seurantaa, fysioterapiaa, sairaalavuoteen tarjoamista kotiin, laboratoriotutkimuksia tai kuvantamistutkimuksia kotona suoritettuna, ja tarvittaessa myös saattohoitoa.

Kotisairaalan tavoitteena on tarjota potilaille turvallinen ja laadukas hoito kotona, samalla tukien heidän itsenäistä selviytymistään ja mahdollistaen heille mukavamman ja tutumman ympäristön hoidolle. Kotisairaalassa voidaan myös tarjota potilaille tarvittavaa koulutusta ja ohjausta, jotta he voivat paremmin hallita omaa terveydentilaansa ja hoitoaan.

Kotisairaala voi olla hyödyllinen vaihtoehto erityisesti pitkäaikaissairaille, ikääntyville henkilöille, kroonisesti sairaille tai henkilöille, joilla on vaikeuksia liikkua tai joilla on erityistarpeita. Se voi auttaa vähentämään tarpeetonta sairaalahoitoa, sairaalainfektioiden riskiä ja potilaiden stressiä. Lisäksi se voi edistää terveydenhuollon resurssien tehokasta käyttöä keskittämällä hoitoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

On kuitenkin tärkeää huomata, että kotisairaala ei sovi kaikille potilaille ja kaikkiin terveydentiloihin. Joissain tapauksissa potilaat saattavat edellyttää sairaalahoitoa tai jatkuvaa seurantaa sairaalassa. Kotisairaalaa suunniteltaessa otetaan huomioon potilaan tila, hoidon tarve ja kotiolojen soveltuvuus hoitoon.

Kotisairaala-autojen käyttö voi parantaa terveydenhuollon saavutettavuutta erityisesti niille, joilla on vaikeuksia liikkua tai joilla ei ole helppoa pääsyä terveyspalveluiden luokse. Ne voivat myös auttaa vähentämään sairaaloiden kuormitusta ja odotusaikoja, kun osa potilaista voidaan hoitaa suoraan kotona.

On kuitenkin hyvä huomata, että kotisairaala-autot eivät korvaa täysin perinteistä sairaalahoitoa, vaan ne tarjoavat tietyn tason ensiapua ja hoitoa kotiympäristössä. Vakavissa tapauksissa tai tarvittaessa potilaat voidaan edelleen siirtää sairaalaan perinteisen ambulanssin avu